پکیج فروشگاهی جامع گامبرون

پکیج فروشگاهی جامع گامبرون

پکیج جامع فروشگاهی گامبرون-برنزی

برنزی
699 هزار تومان
مدت این پلن 6ماه می باشد
سایت فروشگاهی(10 قالب حرفه ای انتخابی) به همراه هاست و دامنه رایگان به اضافه ربات تلگرام فروشگاهی و گواهینامه امنیتی (SSL) رایگان و اپ اندروید و اپ ای او اس فروشگاه

پکیج جامع فروشگاهی گامبرون-نقره ای

نقره ای
999 هزار تومان
مدت این پلن 12ماه می باشد
سایت فروشگاهی(10 قالب حرفه ای انتخابی) به همراه هاست و دامنه رایگان به اضافه ربات تلگرام فروشگاهی و گواهینامه امنیتی (SSL) رایگان و اپ اندروید و اپ ای او اس فروشگاه

پکیج جامع فروشگاهی گامبرون-طلایی

1999 هزار تومان
مدت این پلن دائم می باشد و نیاز به تمدید ندارد
سایت فروشگاهی(10 قالب حرفه ای انتخابی) به همراه هاست و دامنه رایگان به اضافه ربات تلگرام فروشگاهی و گواهینامه امنیتی (SSL) رایگان و اپ اندروید و اپ ای او اس فروشگاه